Publication detail

Nové technologie a metody měření diference tlaků

Original Title

Nové technologie a metody měření diference tlaků

Czech Title

Nové technologie a metody měření diference tlaků

Language

cs

Original Abstract

Nové technologie a metody měření diference tlaků

Czech abstract

Nové technologie a metody měření diference tlaků

BibTex


@techreport{BUT57514,
 author="Radimír {Vrba} and Pavel {Šteffan} and Michal {Pavlík}",
 title="Nové technologie a metody měření diference tlaků",
 annote="Nové technologie a metody měření diference tlaků",
 address="MPO ČR",
 chapter="57514",
 edition="1",
 institution="MPO ČR",
 year="2006",
 month="november",
 pages="0",
 publisher="MPO ČR",
 type="report"
}