Publication detail

Studie proveditelnosti výměníků tepla u pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT s pracovní látkou CO2 a s kompresí v blízkosti kritického bodu

Original Title

Studie proveditelnosti výměníků tepla u pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT s pracovní látkou CO2 a s kompresí v blízkosti kritického bodu

Czech Title

Studie proveditelnosti výměníků tepla u pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT s pracovní látkou CO2 a s kompresí v blízkosti kritického bodu

Language

cs

Original Abstract

Studie se zabývá návrhem základních parametrů výměníků tepla pro plynovou turbinu 500 MW s pracovní látkou CO2 a s kompresí blízko kritického bodu.

Czech abstract

Studie se zabývá návrhem základních parametrů výměníků tepla pro plynovou turbinu 500 MW s pracovní látkou CO2 a s kompresí blízko kritického bodu.

BibTex


@techreport{BUT57458,
  author="Jaroslav {Kadrnožka} and Jan {Fiedler} and Hugo {Šen}",
  title="Studie proveditelnosti výměníků tepla u pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT s pracovní látkou CO2 a s kompresí v blízkosti kritického bodu",
  annote="Studie se zabývá návrhem základních parametrů výměníků tepla pro plynovou turbinu 500 MW s pracovní látkou CO2 a s kompresí blízko kritického bodu.",
  chapter="57458",
  edition="-",
  year="2004",
  month="november",
  pages="1--37",
  type="report"
}