Publication detail

Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006

Original Title

Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006

Czech Title

Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006

Language

cs

Original Abstract

spolehlivost

Czech abstract

spolehlivost

BibTex


@techreport{BUT57414,
  author="Aleš {Florian} and Jan {Pěnčík} and Petr {Šafář} and Lenka {Ševelová} and Miloš {Lavický}",
  title="Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006",
  annote="spolehlivost",
  booktitle="Zpřesněná statická a dynamická analýza konstrukcí využívajících progresivní materiály s uvažováním vlivu nejistot 2006",
  chapter="57414",
  edition="a",
  year="2006",
  month="october",
  type="report"
}