Publication detail

Senzor pro snímání diference tlaku

Original Title

Senzor pro snímání diference tlaku

Czech Title

Senzor pro snímání diference tlaku

Language

cs

Original Abstract

Výzkumná zpráva projektu FT-TA/050 "Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření" programu MPO ČR, Buchlovice, BD SENSORS s. r. o. 2004, 58 s.

Czech abstract

Výzkumná zpráva projektu FT-TA/050 "Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření" programu MPO ČR, Buchlovice, BD SENSORS s. r. o. 2004, 58 s.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57315,
 author="Radimír {Vrba} and Jaroslav {Kadlec} and Zuzana {Grosmanová} and Zdeněk {Bradáč} and Pavel {Kučera} and Petr {Fiedler} and František {Zezulka} and Radek {Vlach}",
 title="Senzor pro snímání diference tlaku",
 annote="Výzkumná zpráva projektu FT-TA/050 "Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření" programu MPO ČR, Buchlovice, BD SENSORS s. r. o. 2004, 58 s.
",
 address="MPO",
 chapter="57315",
 edition="MPO",
 institution="MPO",
 year="2004",
 month="december",
 pages="0",
 publisher="MPO",
 type="report"
}