Publication detail

Analýza medicínských ultrasonografických dat se zamerením na 3D zobrazení v kardiologii (záv. zpráva grantu GACR)

Original Title

Analýza medicínských ultrasonografických dat se zamerením na 3D zobrazení v kardiologii (záv. zpráva grantu GACR)

Czech Title

Analýza medicínských ultrasonografických dat se zamerením na 3D zobrazení v kardiologii (záv. zpráva grantu GACR)

Language

cs

Original Abstract

zpráva shrnuje dosazené výsledky projektu za celou dobu resení

Czech abstract

zpráva shrnuje dosazené výsledky projektu za celou dobu resení

BibTex


@techreport{BUT57310,
 author="Jiří {Jan}",
 title="Analýza medicínských ultrasonografických dat se zamerením na 3D zobrazení v kardiologii (záv. zpráva grantu GACR)",
 annote="zpráva shrnuje dosazené výsledky projektu za celou dobu resení",
 address="VUT Brno",
 chapter="57310",
 institution="VUT Brno",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="VUT Brno",
 type="report"
}