Publication detail

Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.

Original Title

Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.

Czech Title

Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.

Language

cs

Original Abstract

Cílem projektu je zpracovat nejnovější poznatky z oblasti mobilních komunikací a ve formě přednášek doplněných počítačovými ukázkami a simulacemi je předat studentům předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací, který je přednášen v doktorském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně ve studijním oboru Elektronika a sdělovací technika.

Czech abstract

Cílem projektu je zpracovat nejnovější poznatky z oblasti mobilních komunikací a ve formě přednášek doplněných počítačovými ukázkami a simulacemi je předat studentům předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací, který je přednášen v doktorském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně ve studijním oboru Elektronika a sdělovací technika.

BibTex


@techreport{BUT57288,
  author="Stanislav {Hanus} and Tomáš {Frýza} and Zdeněk {Mikéska}",
  title="Inovace předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací.",
  annote="Cílem projektu je zpracovat nejnovější poznatky z oblasti mobilních komunikací a ve formě přednášek doplněných počítačovými ukázkami a simulacemi je předat studentům předmětu Vybrané problémy mobilních komunikací, který je přednášen v doktorském studijním programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně ve studijním oboru Elektronika a sdělovací technika. 

",
  chapter="57288",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}