Publication detail

Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách.

Hanus, S. a kolektiv

Original Title

Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách.

Czech Title

Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách.

Language

cs

Original Abstract

Hlavním cílem navrhovaného projektu je hledání a odvození nových typů modelů nelineárních dynamických soustav, které by bylo možné optimalizovat z hlediska vyšetřování zvláštních jevů v těchto soustavách. Vybrané obvodové modely budou realizovány jako elektronické bloky pracující v napěťovém i v proudovém režimu a bude prováděna analýza a generování příslušných chaotických signálů.

Czech abstract

Hlavním cílem navrhovaného projektu je hledání a odvození nových typů modelů nelineárních dynamických soustav, které by bylo možné optimalizovat z hlediska vyšetřování zvláštních jevů v těchto soustavách. Vybrané obvodové modely budou realizovány jako elektronické bloky pracující v napěťovém i v proudovém režimu a bude prováděna analýza a generování příslušných chaotických signálů.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57287,
  author="Stanislav {Hanus} and Zdeněk {Kolka} and Jaromír {Brzobohatý} and Tomáš {Dostál} and Vladimír {Šebesta} and Jiří {Petržela}",
  title="Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách.",
  annote="Hlavním cílem navrhovaného projektu je hledání a odvození nových typů modelů nelineárních dynamických soustav, které by bylo možné optimalizovat z hlediska vyšetřování zvláštních jevů v těchto soustavách. Vybrané obvodové modely budou realizovány jako elektronické bloky pracující v napěťovém i v proudovém režimu a bude prováděna analýza a generování příslušných chaotických signálů.",
  chapter="57287",
  year="2005",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}