Publication detail

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Original Title

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Czech Title

Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů

Language

cs

Original Abstract

Výzkum souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.

Czech abstract

Výzkum souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.

BibTex


@techreport{BUT57274,
 author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Jaromír {Kolouch} and Aleš {Prokeš}",
 title="Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů",
 annote="Výzkum souvislostí mezi statistickými parametry atmosféry a kvalitativními parametry optických směrových spojů.",
 address="GAČR",
 booktitle="Metody zvyšující spolehlivost optických směrových spojů",
 chapter="57274",
 edition="08111749.12.15",
 institution="GAČR",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="GAČR",
 type="report"
}