Publication detail

Měření spektrálních a výkonových charakteristik LED

Original Title

Měření spektrálních a výkonových charakteristik LED

Czech Title

Měření spektrálních a výkonových charakteristik LED

Language

cs

Original Abstract

Ve zprávě jsou uvedeny výsledky měření spektrálních a výkonových charakteristik LED určených pro zobrazovací panely.

Czech abstract

Ve zprávě jsou uvedeny výsledky měření spektrálních a výkonových charakteristik LED určených pro zobrazovací panely.

BibTex


@techreport{BUT57212,
 author="Otakar {Wilfert} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková}",
 title="Měření spektrálních a výkonových charakteristik LED",
 annote="Ve zprávě jsou uvedeny výsledky měření spektrálních a výkonových charakteristik LED určených pro zobrazovací panely.",
 address="TRON",
 chapter="57212",
 edition="6/05",
 institution="TRON",
 year="2005",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="TRON",
 type="report"
}