Publication detail

Vývoj software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 007/304/T9017/5/1 pro STROM Telecom, 2004.

MALENOVSKÝ, V., VRBA, K., SMÉKAL, Z.

Original Title

Vývoj software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 007/304/T9017/5/1 pro STROM Telecom, 2004.

Czech Title

Vývoj software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 007/304/T9017/5/1 pro STROM Telecom, 2004.

Language

cs

Original Abstract

Základním úkolem tohoto projektu bylo vytvoření software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168 (06/2002). Vlastní činnost na projektu byla rozdělena do dvou částí: - Úvodní Studie (rozbor teoretických možností testovacího software a analýza jednotlivých testů; tato část byla předána 6.11.2003) - Vývoj Software (vlastní řešení v Matlab-GUIDE)

Czech abstract

Základním úkolem tohoto projektu bylo vytvoření software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168 (06/2002). Vlastní činnost na projektu byla rozdělena do dvou částí: - Úvodní Studie (rozbor teoretických možností testovacího software a analýza jednotlivých testů; tato část byla předána 6.11.2003) - Vývoj Software (vlastní řešení v Matlab-GUIDE)

Documents

BibTex


@techreport{BUT57097,
 author="Vladimír {Malenovský} and Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Vývoj software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 007/304/T9017/5/1 pro STROM Telecom, 2004.",
 annote="Základním úkolem tohoto projektu bylo vytvoření software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168 (06/2002). Vlastní činnost na projektu byla rozdělena do dvou částí:
- Úvodní Studie (rozbor teoretických možností testovacího software a analýza jednotlivých testů; tato část byla předána 6.11.2003)
- Vývoj Software (vlastní řešení v Matlab-GUIDE)
",
 address="STROM Telecom Praha, s.r.o",
 chapter="57097",
 institution="STROM Telecom Praha, s.r.o",
 year="2004",
 month="march",
 pages="1",
 publisher="STROM Telecom Praha, s.r.o",
 type="report"
}