Publication detail

Možnosti alternativních metod separace řeči

Original Title

Možnosti alternativních metod separace řeči

Czech Title

Možnosti alternativních metod separace řeči

Language

cs

Original Abstract

Souběžně s hardwarovou realizací jednokanálové separační techniky mapování spektrogramu byly postupně vyvíjeny další algoritmy schopné účinně potlačit nežádoucí rušení v řečových signálech. Tyto metody pracují na zcela odlišných principech. Záměrem této části projektu bude představení dosažených výsledků ve vývoji alternativních metod a objektivní posouzení separačních vlastností v porovnání s jednokanálovou metodou mapování spektrogramu. Důraz bude kladen nejen na srovnání výpočetní a prostorové náročnosti, ale především na schopnost jednotlivých algoritmů reagovat na hluky různých vlastností a míru jejich potlačení.

Czech abstract

Souběžně s hardwarovou realizací jednokanálové separační techniky mapování spektrogramu byly postupně vyvíjeny další algoritmy schopné účinně potlačit nežádoucí rušení v řečových signálech. Tyto metody pracují na zcela odlišných principech. Záměrem této části projektu bude představení dosažených výsledků ve vývoji alternativních metod a objektivní posouzení separačních vlastností v porovnání s jednokanálovou metodou mapování spektrogramu. Důraz bude kladen nejen na srovnání výpočetní a prostorové náročnosti, ale především na schopnost jednotlivých algoritmů reagovat na hluky různých vlastností a míru jejich potlačení.

BibTex


@techreport{BUT57036,
 author="Zdeněk {Smékal}",
 title="Možnosti alternativních metod separace řeči",
 annote="Souběžně s hardwarovou realizací jednokanálové separační techniky mapování spektrogramu byly postupně vyvíjeny další algoritmy schopné účinně potlačit nežádoucí rušení v řečových signálech. Tyto metody pracují na zcela odlišných principech. Záměrem této části projektu bude představení dosažených výsledků ve vývoji alternativních metod a objektivní posouzení separačních vlastností v porovnání s jednokanálovou metodou mapování spektrogramu. Důraz bude kladen nejen na srovnání výpočetní a prostorové náročnosti, ale především na schopnost jednotlivých algoritmů reagovat na hluky různých vlastností a míru jejich potlačení.",
 address="MPO APS",
 chapter="57036",
 edition="FD-K/125",
 institution="MPO APS",
 year="2003",
 month="august",
 pages="0",
 publisher="MPO APS",
 type="report"
}