Publication detail

Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Video přednášky do kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích"

BALÍK, M., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T.

Original Title

Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Video přednášky do kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích"

Czech Title

Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Video přednášky do kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích"

Language

cs

Documents

BibTex


@techreport{BUT56985,
  author="Miroslav {Balík} and Martin {Vítek} and Tomáš {Miklánek}",
  title="Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Video přednášky do kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích"",
  address="FEKT VUT",
  chapter="56985",
  institution="FEKT VUT",
  year="2003",
  month="december",
  pages="1",
  publisher="FEKT VUT",
  type="report"
}