Publication detail

Polovodiče: lokální optické a elektrické vlastnosti (Projekt ME 544)

TOMÁNEK, P. GRMELA, L. BRÜSTLOVÁ, J. DOBIS, P.

Original Title

Polovodiče: lokální optické a elektrické vlastnosti (Projekt ME 544)

Czech Title

Polovodiče: lokální optické a elektrické vlastnosti (Projekt ME 544)

Language

cs

Original Abstract

Teoretická studie interakce mezi sondou a vzorkem - vliv pokovení sondy a vzorku na poměr signálu k šumu v obraze. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních, lokální optické zobrazení dynamiky nábojů v křemíku. Presentace výsledků řešení na 2 mezinárodních konferencích. Využití výsledků z řešení projektu ve výuce doktorského studia

Czech abstract

Teoretická studie interakce mezi sondou a vzorkem - vliv pokovení sondy a vzorku na poměr signálu k šumu v obraze. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních, lokální optické zobrazení dynamiky nábojů v křemíku. Presentace výsledků řešení na 2 mezinárodních konferencích. Využití výsledků z řešení projektu ve výuce doktorského studia

Documents

BibTex


@techreport{BUT56948,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela} and Jitka {Brüstlová} and Pavel {Dobis}",
 title="Polovodiče: lokální optické a elektrické vlastnosti (Projekt ME 544)",
 annote="Teoretická studie interakce mezi sondou a vzorkem - vliv pokovení sondy a vzorku na poměr signálu k šumu v obraze.
Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace.
Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření.
Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních, lokální optické zobrazení dynamiky nábojů v křemíku.
Presentace výsledků řešení na 2 mezinárodních konferencích.
Využití výsledků z řešení projektu ve výuce doktorského studia
",
 address="MŠMT-Kontakt 544",
 chapter="56948",
 edition="2004",
 institution="MŠMT-Kontakt 544",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1--19",
 publisher="MŠMT-Kontakt 544",
 type="report"
}