Publication detail

Nanostructures: optical and electrical properties (Project COST 523.40)

TOMÁNEK, P., GRMELA, L.

Original Title

Nanostruktury - optické a elektrické vlastnosti (Projekt COST 523.40)

Czech Title

Nanostruktury - optické a elektrické vlastnosti (Projekt COST 523.40)

English Title

Nanostructures: optical and electrical properties (Project COST 523.40)

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Hlavní body projektu na r. 2004: 1. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace, 2. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. Výsledky byly publikovány ve 2 článcích v impaktovaných časopisech, prezentovány na 3 mezinárodních konferencích a využity ve výuce doktorského studia

Czech abstract

Hlavní body projektu na r. 2004: 1. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace, 2. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. Výsledky byly publikovány ve 2 článcích v impaktovaných časopisech, prezentovány na 3 mezinárodních konferencích a využity ve výuce doktorského studia

English abstract

The outlines of project for 2004: 1. Study of polarisation phenomena, contrast mechanism, influence of polychromatic light on the information processing, 2. Measurement of local spectroscopy of refraction index, attenuated total internal reflection in VIS and IR light. 3.Measurement of local photocurrent on the semiconductor interfaces with quantum structure. The results were presented on 3 international conferences, 2 papers in impact factor journals were published.

Keywords

nanostructures, optical properties, electrical properties, local characteristics, near-field

Released

05.12.2004

Publisher

MŠMT: COST 523.40

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

18

Pages count

18

BibTex


@techreport{BUT56947,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Nanostruktury - optické a elektrické vlastnosti (Projekt COST 523.40)",
 annote="Hlavní body projektu na r. 2004: 1. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace, 2. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. Výsledky byly publikovány ve 2 článcích v impaktovaných časopisech, prezentovány na 3 mezinárodních konferencích a využity ve výuce doktorského studia",
 address="MŠMT: COST 523.40",
 chapter="56947",
 institution="MŠMT: COST 523.40",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="MŠMT: COST 523.40",
 type="report"
}