Publication detail

Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace.

HANUS, S., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L.

Original Title

Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace.

Czech Title

Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace.

Language

cs

Original Abstract

Cílem projektu je inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace. Konkrétními výstupy projektu je vytvoření pěti nových přednášek, ve kterých budou studenti podrobně seznámeni s datovým přenosem signálů v síti GSM pomocí standardů GPRS a HSCSD, architekturou a přenosem signálů v systémech UMTS a Bluetooth a přípravou perspektivních systémů 4G.

Czech abstract

Cílem projektu je inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace. Konkrétními výstupy projektu je vytvoření pěti nových přednášek, ve kterých budou studenti podrobně seznámeni s datovým přenosem signálů v síti GSM pomocí standardů GPRS a HSCSD, architekturou a přenosem signálů v systémech UMTS a Bluetooth a přípravou perspektivních systémů 4G.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56921,
 author="Stanislav {Hanus} and Pavel {Dýmal} and Luděk {Závodný}",
 title="Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace.",
 annote="Cílem projektu je inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace. Konkrétními výstupy projektu je vytvoření pěti nových přednášek, ve kterých budou studenti podrobně seznámeni s datovým přenosem signálů v síti GSM pomocí standardů GPRS a HSCSD, architekturou a přenosem signálů v systémech UMTS a Bluetooth a přípravou perspektivních systémů 4G.",
 address="FRVŠ",
 booktitle="Záverečná zpráva o řešení projektu",
 chapter="56921",
 institution="FRVŠ",
 year="2004",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FRVŠ",
 type="report"
}