Publication detail

Nanostructures: Optical and electrical properties, COST 523.40

TOMÁNEK, P., GRMELA, L.

Original Title

Nanostruktury: Optické a elektrické vlastnosti, COST 523.40

Czech Title

Nanostruktury: Optické a elektrické vlastnosti, COST 523.40

English Title

Nanostructures: Optical and electrical properties, COST 523.40

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Cílem po rok 2002 byla 1. Teoretická studie interakce mezi sondou a vzorkem - vliv pokovení sondy a vzorku na poměr signálu k šumu v obraze. 2.Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. 6.Presentace výsledků řešení na 3 mezinárodních konferencích. 7.Využití výsledků z řešení projektu ve výuce doktorského studia.

Czech abstract

Cílem po rok 2002 byla 1. Teoretická studie interakce mezi sondou a vzorkem - vliv pokovení sondy a vzorku na poměr signálu k šumu v obraze. 2.Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. 6.Presentace výsledků řešení na 3 mezinárodních konferencích. 7.Využití výsledků z řešení projektu ve výuce doktorského studia.

English abstract

The 2002 year goal was: 1. Theoretical study of the interaction probe-sample, importance of the metallization of the probe. 2.Study of polarisation phenomena, mechanism of contrast, influence of the polychromatic light on the information processing. 3.Measurement and study of local photocurrent on the semiconductor interfaces. 6.Presentation of results on 3 international conferences.

Keywords

nanostructures: optical characteristics, electric characteristics

RIV year

2002

Released

07.12.2002

Publisher

MSMT, OC 523.40/2002

Location

Brno

Pages count

26

BibTex


@techreport{BUT56879,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Nanostruktury: Optické a elektrické vlastnosti, COST 523.40",
 annote="Cílem po rok 2002 byla 1. Teoretická studie interakce mezi sondou a vzorkem - vliv pokovení sondy a vzorku na poměr signálu k šumu v obraze.
2.Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace.
3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních.
6.Presentace výsledků řešení na 3 mezinárodních konferencích.
7.Využití výsledků z řešení projektu ve výuce doktorského studia.
",
 address="MSMT, OC 523.40/2002",
 booktitle="Nanostruktury: optické a elektrické vlastnosti",
 chapter="56879",
 edition="neuvedeno",
 institution="MSMT, OC 523.40/2002",
 year="2002",
 month="december",
 publisher="MSMT, OC 523.40/2002",
 type="report"
}