Publication detail

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573

Original Title

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573

Czech Title

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573

Language

cs

Original Abstract

Zpráva popisuje výsledky dosažené během druhého roku řešení grantového projektu.

Czech abstract

Zpráva popisuje výsledky dosažené během druhého roku řešení grantového projektu.

BibTex


@techreport{BUT56856,
 author="Zbyněk {Škvor} and Zbyněk {Raida}",
 title="Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573",
 annote="Zpráva popisuje výsledky dosažené během druhého roku řešení grantového projektu.",
 address="FEL ČVUT, Katedra EM pole",
 booktitle="Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu",
 chapter="56856",
 edition="neuvedeno",
 institution="FEL ČVUT, Katedra EM pole",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEL ČVUT, Katedra EM pole",
 type="report"
}