Publication detail

Měření vlivu impulsního rušení na datový přenos při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)

VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P.

Original Title

Měření vlivu impulsního rušení na datový přenos při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)

Czech Title

Měření vlivu impulsního rušení na datový přenos při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)

Language

cs

Original Abstract

Tato studie vyhodnocuje vliv impulsního rušení na datový přenos ADSL přenosové technologie

Czech abstract

Tato studie vyhodnocuje vliv impulsního rušení na datový přenos ADSL přenosové technologie

Documents

BibTex


@techreport{BUT56842,
 author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal} and Radim {Číž} and Pavel {Šilhavý}",
 title="Měření vlivu impulsního rušení na datový přenos při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004)",
 annote="Tato studie vyhodnocuje vliv impulsního rušení na datový přenos ADSL přenosové technologie",
 address="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002",
 chapter="56842",
 edition="ÚTKO Brno University of Technology",
 institution="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002",
 year="2003",
 month="january",
 pages="0",
 publisher="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002",
 type="report"
}