Publication detail

Nanostructures: optical and electrical properties

TOMÁNEK, P., GRMELA, L.

Original Title

Nanostruktury: optické a elektrické vlastnosti

Czech Title

Nanostruktury: optické a elektrické vlastnosti

English Title

Nanostructures: optical and electrical properties

Type

report

Language

cs

Original Abstract

Zaměření projektu: 1. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace, 2. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. Výsledky byly prezentovány na 3 mezinárodních konferencích a využityve výuce doktorského studia.

Czech abstract

Zaměření projektu: 1. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace, 2. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření. 3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních. Výsledky byly prezentovány na 3 mezinárodních konferencích a využityve výuce doktorského studia.

English abstract

The outline of project for 2003: 1. Study of polarisation phenomena, contrast mechanism, influence of polychromatic light on the information processing, 2. Measurement of local spectroscopy of refraction index, attenuated total internal reflection in VIS and IR light. 3.Measurement of local photocurrent on the semiconductor interfaces with quantum structure. The results were presented on 3 international conferences and also used in the education of PhD students.

Keywords

nanostructures, optical properties, electrical properties, local characteristics, near-field

Released

19.12.2003

Publisher

MŠMT - COST 523.40

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

18

Pages count

18

BibTex


@techreport{BUT56834,
 author="Pavel {Tománek} and Lubomír {Grmela}",
 title="Nanostruktury: optické a elektrické vlastnosti",
 annote="Zaměření projektu: 1. Studium polarizačních jevů, mechanismu kontrastu, vliv polychromatického světla na zpracování informace, 2. Měření a studium lokální spektroskopie indexu lomu, zeslabeného úplného vnitřního odrazu při použití vlnových délek viditelného a infračerveného záření.
3.Měření a studium lokálních fotoproudů na polovodičových rozhraních.
Výsledky byly prezentovány na 3 mezinárodních konferencích a využityve výuce doktorského studia.",
 address="MŠMT - COST 523.40",
 chapter="56834",
 institution="MŠMT - COST 523.40",
 year="2003",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="MŠMT - COST 523.40",
 type="report"
}