Publication detail

Vývoj flexibilního systému pro komplexní analýzu mechatronických mechanismů

Original Title

Vývoj flexibilního systému pro komplexní analýzu mechatronických mechanismů

Czech Title

Vývoj flexibilního systému pro komplexní analýzu mechatronických mechanismů

Language

cs

Original Abstract

Tento projekt FRVŠ MŠMT je zaměřen na vytvoření komplexního modulárního flexibilního výukového systému pro návrh, simulaci, optimalizaci a realizaci laboratorních modelů mechatronických mechanismů. Mechatronický systém je reprezentován mechanickou, elektrickou (krokové motory), elektronickou řídící a výkonovou částí. V závěrečné zprávě je popsán postup řešení a výsledky.

Czech abstract

Tento projekt FRVŠ MŠMT je zaměřen na vytvoření komplexního modulárního flexibilního výukového systému pro návrh, simulaci, optimalizaci a realizaci laboratorních modelů mechatronických mechanismů. Mechatronický systém je reprezentován mechanickou, elektrickou (krokové motory), elektronickou řídící a výkonovou částí. V závěrečné zprávě je popsán postup řešení a výsledky.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56747,
  author="Robert {Grepl} and Čestmír {Ondrůšek}",
  title="Vývoj flexibilního systému pro komplexní analýzu mechatronických mechanismů",
  annote="Tento projekt FRVŠ MŠMT je zaměřen na vytvoření komplexního modulárního flexibilního výukového systému pro návrh, simulaci, optimalizaci a realizaci laboratorních modelů mechatronických mechanismů. 
Mechatronický systém je reprezentován mechanickou, elektrickou (krokové motory), elektronickou řídící a výkonovou částí.
V závěrečné zprávě je popsán postup řešení a výsledky.",
  chapter="56747",
  edition="1912",
  year="2002",
  month="december",
  type="report"
}