Publication detail

Výzkum mikroelektronických systémů a technologií

Original Title

Výzkum mikroelektronických systémů a technologií

Czech Title

Výzkum mikroelektronických systémů a technologií

Language

cs

Original Abstract

Výzkum mikroelektronických systémů a technologií

Czech abstract

Výzkum mikroelektronických systémů a technologií

BibTex


@techreport{BUT56677,
 author="Radimír {Vrba}",
 title="Výzkum mikroelektronických systémů a technologií",
 annote="Výzkum mikroelektronických systémů a technologií",
 address="MŠMT ČR",
 chapter="56677",
 edition="technická zpráva",
 institution="MŠMT ČR",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="MŠMT ČR",
 type="report"
}