Publication detail

Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle

NĚMEC, Z. SKÁLA, Z. KOŇAŘÍK, M.

Original Title

Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle

Czech Title

Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle

Language

cs

Original Abstract

Etapová zpráva se zbývá vyhodnocením a shrnutím poznatků z úprav, které byly doposud realizovány na spalovenském kotli ve spalovně SAKO Brno. V další části jsou zpracovány časové průběhy vybraných provozních veličin s cílem získat podklady pro posouzení rezerv v provozu daných kotlů. Podstatnou částí zprávy jsou návrhy koncepcí automatizace základních technologických částí, týkajících se spalovacího procesu v kotli.

Czech abstract

Etapová zpráva se zbývá vyhodnocením a shrnutím poznatků z úprav, které byly doposud realizovány na spalovenském kotli ve spalovně SAKO Brno. V další části jsou zpracovány časové průběhy vybraných provozních veličin s cílem získat podklady pro posouzení rezerv v provozu daných kotlů. Podstatnou částí zprávy jsou návrhy koncepcí automatizace základních technologických částí, týkajících se spalovacího procesu v kotli.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56659,
  author="Zdeněk {Němec} and Zdeněk {Skála} and Milan {Koňařík}",
  title="Návrh automatického řízení spalování u spalovenského kotle",
  annote="Etapová zpráva se zbývá vyhodnocením a shrnutím poznatků z úprav, které byly doposud realizovány na spalovenském kotli ve spalovně SAKO Brno. 
V další části jsou zpracovány časové průběhy vybraných provozních veličin s cílem získat podklady pro posouzení rezerv v provozu daných kotlů. Podstatnou částí zprávy jsou návrhy koncepcí automatizace základních technologických částí, týkajících se spalovacího procesu v kotli.",
  chapter="56659",
  edition="VUT-FSI",
  year="2002",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}