Publication detail

Studie proveditelnosti terciárního okruhu JE typu ADTT na bázi Braytonova cyklu pro Psv=500 MW

Original Title

Studie proveditelnosti terciárního okruhu JE typu ADTT na bázi Braytonova cyklu pro Psv=500 MW

Czech Title

Studie proveditelnosti terciárního okruhu JE typu ADTT na bázi Braytonova cyklu pro Psv=500 MW

Language

cs

Original Abstract

Studie proveditelnosti pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT ukázala reálnost provedení na bázi Rankine-Clausiova cyklu (RCC) a na bázi Braytonova cyklu (BC). RCC dává značně vysokou účinnost, ale pro roztavenou fluoridovou sůl v sekundárním okruhu s vysokou teplotou tavení je značně komplikovaný. BC dává nižší účinnost, ale zařízení je jednoduché. Byla prokázána proveditelnost plynové turbíny na vzduch i na helium. Výměníky tepla pro helium mají potřebnou plochu na úrovni 35 - 40 % plochy potřebné pro výměníky pro vzduch.

Czech abstract

Studie proveditelnosti pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT ukázala reálnost provedení na bázi Rankine-Clausiova cyklu (RCC) a na bázi Braytonova cyklu (BC). RCC dává značně vysokou účinnost, ale pro roztavenou fluoridovou sůl v sekundárním okruhu s vysokou teplotou tavení je značně komplikovaný. BC dává nižší účinnost, ale zařízení je jednoduché. Byla prokázána proveditelnost plynové turbíny na vzduch i na helium. Výměníky tepla pro helium mají potřebnou plochu na úrovni 35 - 40 % plochy potřebné pro výměníky pro vzduch.

BibTex


@techreport{BUT56655,
 author="Jaroslav {Kadrnožka} and Jan {Fiedler}",
 title="Studie proveditelnosti terciárního okruhu JE typu ADTT na bázi Braytonova cyklu pro Psv=500 MW",
 annote="Studie proveditelnosti pracovního okruhu jaderné elektrárny typu ADTT ukázala reálnost provedení na bázi Rankine-Clausiova cyklu (RCC) a na bázi Braytonova cyklu (BC). RCC dává značně vysokou účinnost, ale pro roztavenou fluoridovou sůl v sekundárním okruhu s vysokou teplotou tavení je značně komplikovaný. BC dává nižší účinnost, ale zařízení je jednoduché. Byla prokázána proveditelnost plynové turbíny na vzduch i na helium. Výměníky tepla pro helium mají potřebnou plochu na úrovni 35 - 40 % plochy potřebné pro výměníky pro vzduch.",
 address="GAČR č. 101/00/0486",
 chapter="56655",
 edition="VUT-EU-QR-41-02",
 institution="GAČR č. 101/00/0486",
 year="2002",
 month="november",
 publisher="GAČR č. 101/00/0486",
 type="report"
}