Publication detail

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

Original Title

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

Czech Title

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

Language

cs

Original Abstract

Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.

Czech abstract

Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.

BibTex


@techreport{BUT56650,
 author="Zdeněk {Smékal} and Ivo {Herman} and Jiří {Mišurec} and Martin {Plšek} and Jiří {Poruba} and Pavel {Rajmic} and Petr {Sysel} and Vladislav {Škorpil} and Martin {Vondra}",
 title="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran",
 annote="Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.",
 address="Ústav telekomunikací",
 booktitle="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase",
 chapter="56650",
 edition="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase",
 institution="Ústav telekomunikací",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Ústav telekomunikací",
 type="report"
}