Publication detail

Techniky analýzy degradovaných řečových signálů

Original Title

Techniky analýzy degradovaných řečových signálů

Czech Title

Techniky analýzy degradovaných řečových signálů

Language

cs

Original Abstract

Zpráva se zabývá moderními metodami analýzy degradovaných řečových signálů.

Czech abstract

Zpráva se zabývá moderními metodami analýzy degradovaných řečových signálů.

BibTex


@techreport{BUT56614,
  author="Zdeněk {Smékal}",
  title="Techniky analýzy degradovaných řečových signálů",
  annote="Zpráva se zabývá moderními metodami analýzy degradovaných řečových signálů.",
  booktitle="Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125",
  chapter="56614",
  year="2001",
  month="december",
  type="report"
}