Publication detail

Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů

Original Title

Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů

Czech Title

Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů

Language

cs

Original Abstract

Výzkumná zpráva projektu, který se zabývá podstatnou inovací a technickou podporou výuky tří předmětů z oblasti impulsové techniky, které jsou zařazeny do bakalářských a magisterských programů oborů EST a KAM na FEI VUT v Brně.

Czech abstract

Výzkumná zpráva projektu, který se zabývá podstatnou inovací a technickou podporou výuky tří předmětů z oblasti impulsové techniky, které jsou zařazeny do bakalářských a magisterských programů oborů EST a KAM na FEI VUT v Brně.

BibTex


@techreport{BUT56605,
 author="Viera {Biolková} and Dalibor {Biolek} and Zdeněk {Kolka} and Jaromír {Kolouch}",
 title="Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů",
 annote="Výzkumná zpráva projektu, který se zabývá podstatnou inovací a technickou podporou výuky tří předmětů z oblasti impulsové techniky, které jsou zařazeny do bakalářských a magisterských programů oborů EST a KAM na FEI VUT v Brně.",
 address="Fond rozvoje vysokých škol",
 booktitle="Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ č.0161/2001",
 chapter="56605",
 edition="1",
 institution="Fond rozvoje vysokých škol",
 year="2001",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Fond rozvoje vysokých škol",
 type="report"
}