Publication detail

ADSL modem FUJITSU a jeho použití. Technická zpráva k HS 41005 - II.etapa, 2001

ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R., VRBA, K., SMÉKAL, Z.

Original Title

ADSL modem FUJITSU a jeho použití. Technická zpráva k HS 41005 - II.etapa, 2001

Czech Title

ADSL modem FUJITSU a jeho použití. Technická zpráva k HS 41005 - II.etapa, 2001

Language

cs

Original Abstract

Tato zpráva se zabývá využtitím a vlastnostmi ADSL modemu FUJITSU KEYWAVE.

Czech abstract

Tato zpráva se zabývá využtitím a vlastnostmi ADSL modemu FUJITSU KEYWAVE.

Documents

BibTex


@techreport{BUT56591,
 author="Pavel {Šilhavý} and Radim {Číž} and Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal}",
 title="ADSL modem FUJITSU a jeho použití. Technická zpráva k HS 41005 - II.etapa, 2001",
 annote="Tato zpráva se zabývá využtitím a vlastnostmi ADSL modemu FUJITSU KEYWAVE.",
 address="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2001",
 booktitle="ADSL modem FUTJISU a jeho použití",
 chapter="56591",
 edition="ÚTKO Brno University of Technology",
 institution="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2001",
 year="2001",
 month="july",
 pages="0",
 publisher="ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2001",
 type="report"
}