Publication detail

Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur

Original Title

Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur

Czech Title

Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje empirické výsledky výzkumu podnikatelské etiky, která byla připravována v průběhu tří let, především ve velkém průmyslu.

Czech abstract

Zpráva obsahuje empirické výsledky výzkumu podnikatelské etiky, která byla připravována v průběhu tří let, především ve velkém průmyslu.

BibTex


@techreport{BUT56505,
 author="Robert {Zich} and Anna {Putnová} and Miloslav {Keřkovský} and Petr {Němeček}",
 title="Etika podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur",
 annote="Zpráva obsahuje empirické výsledky výzkumu podnikatelské etiky, která byla připravována v průběhu tří let, především ve velkém průmyslu.",
 address="GAČR",
 chapter="56505",
 edition="V",
 institution="GAČR",
 year="2001",
 month="january",
 publisher="GAČR",
 type="report"
}