Publication detail

Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125

Original Title

Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125

Czech Title

Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125

Language

cs

Original Abstract

Vytvoření databáze digitálních nahrávek nezkreslených řečových signálů od velkého množství mluvčích obou pohlaví.

Czech abstract

Vytvoření databáze digitálních nahrávek nezkreslených řečových signálů od velkého množství mluvčích obou pohlaví.

BibTex


@techreport{BUT56445,
 author="Kamil {Vrba} and Zdeněk {Smékal} and Ivo {Herman} and Marián {Képesi} and Martin {Plšek} and Martin {Vondra}",
 title="Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125",
 annote="Vytvoření databáze digitálních nahrávek nezkreslených řečových signálů od velkého množství mluvčích obou pohlaví.",
 address="MPO ČR",
 booktitle="Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/040",
 chapter="56445",
 edition="VUT v Brně",
 institution="MPO ČR",
 year="2001",
 month="december",
 publisher="MPO ČR",
 type="report"
}