Publication detail

Analýza prutových konstrukcí se zahrnutím geometrické nelinearity

Original Title

Analýza prutových konstrukcí se zahrnutím geometrické nelinearity

Czech Title

Analýza prutových konstrukcí se zahrnutím geometrické nelinearity

Language

cs

Original Abstract

Jsou vysvětleny překážky použitelnosti výpočetních metod dle virtuálních prací (většina MKP) a teorie 2. řádu pro geometricky nelineární výpočty v GAMSu. Dále jsou předloženy geometricko-deformační vztahy s obecnou platností pro libovolný prutový prvek (zatím pro 2D úlohy) a jsou nastíněny způsoby použitelnosti a aproximace těchto vztahů a demonstrován konkrétní příklad.

Czech abstract

Jsou vysvětleny překážky použitelnosti výpočetních metod dle virtuálních prací (většina MKP) a teorie 2. řádu pro geometricky nelineární výpočty v GAMSu. Dále jsou předloženy geometricko-deformační vztahy s obecnou platností pro libovolný prutový prvek (zatím pro 2D úlohy) a jsou nastíněny způsoby použitelnosti a aproximace těchto vztahů a demonstrován konkrétní příklad.

BibTex


@inbook{BUT55839,
 author="Jan {Plšek} and Petr {Štěpánek}",
 title="Analýza prutových konstrukcí se zahrnutím geometrické nelinearity",
 annote="Jsou vysvětleny překážky použitelnosti výpočetních metod dle virtuálních prací (většina MKP) a teorie 2. řádu pro geometricky nelineární výpočty v GAMSu. Dále jsou předloženy geometricko-deformační vztahy s obecnou platností pro libovolný prutový prvek (zatím pro 2D úlohy) a jsou nastíněny způsoby použitelnosti a aproximace těchto vztahů a demonstrován konkrétní příklad.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="55839",
 edition="CIDEAS",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2009",
 month="november",
 pages="129--130",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}