Publication detail

Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD

Original Title

Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD

Czech Title

Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD

Language

cs

Original Abstract

Návrh nosné konstrukce objektu je rozsáhlý soubor architektonicko inženýrských činností. Všechny tyto činnosti spolu bezprostředně souvisí, ovlivňují se navzájem a ve svém výsledku určují kvalitu realizovaného objektu. Je proto nutné, mají-li být vynaložené prostředky efektivně využity, přistoupit k multikriteriálnímu hodnocení a optimalizaci návrhu konstrukce

Czech abstract

Návrh nosné konstrukce objektu je rozsáhlý soubor architektonicko inženýrských činností. Všechny tyto činnosti spolu bezprostředně souvisí, ovlivňují se navzájem a ve svém výsledku určují kvalitu realizovaného objektu. Je proto nutné, mají-li být vynaložené prostředky efektivně využity, přistoupit k multikriteriálnímu hodnocení a optimalizaci návrhu konstrukce

BibTex


@inbook{BUT55091,
 author="Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and Martin {Zlámal}",
 title="Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD",
 annote="Návrh nosné konstrukce objektu je rozsáhlý soubor architektonicko inženýrských činností. Všechny tyto činnosti spolu bezprostředně souvisí, ovlivňují se navzájem a ve svém výsledku určují kvalitu realizovaného objektu. Je proto nutné, mají-li být vynaložené prostředky efektivně využity, přistoupit k multikriteriálnímu hodnocení a optimalizaci návrhu konstrukce",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů",
 chapter="55091",
 edition="CIDEAS",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2006",
 month="april",
 pages="135--136",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}