Publication detail

Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice

HELA, R. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice

Czech Title

Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice

Language

cs

Original Abstract

Vzrůstající požadavky na kvalitu betonu, na užitné a technologické parametry vyžadují neustálé hledání nových možností jak zlepšit jeho vlastnosti. V současné době jsou navrhovány a vytvářeny betonové konstrukce parametrů, které by dříve nebyly dosažitelné. Tento přístup, který vhodně využívá tvarovatelnosti betonu v čerstvém stavu, však v praxi vede k potížím např. při nedostatečném zhutnění betonů s horší zpracovatelností nebo naopak segregace složek u silně ztekucených směsí. Nedostatečné nebo nevhodné zhutnění dokáže výrazně ovlivnit vlastnosti i optimálně navrženého betonu. Významnou možností, jak dosáhnout dobré zhutnitelnosti betonu při vyloučení negativních vlivů lidského činitele je technologie tzv. samozhutnitelného betonu (SCC). SCC beton díky svým speciálně upraveným reologickým vlastnostem bez nadbytku záměsové vody nepotřebuje při svém ukládání do bednění žádné další zhutňování.

Czech abstract

Vzrůstající požadavky na kvalitu betonu, na užitné a technologické parametry vyžadují neustálé hledání nových možností jak zlepšit jeho vlastnosti. V současné době jsou navrhovány a vytvářeny betonové konstrukce parametrů, které by dříve nebyly dosažitelné. Tento přístup, který vhodně využívá tvarovatelnosti betonu v čerstvém stavu, však v praxi vede k potížím např. při nedostatečném zhutnění betonů s horší zpracovatelností nebo naopak segregace složek u silně ztekucených směsí. Nedostatečné nebo nevhodné zhutnění dokáže výrazně ovlivnit vlastnosti i optimálně navrženého betonu. Významnou možností, jak dosáhnout dobré zhutnitelnosti betonu při vyloučení negativních vlivů lidského činitele je technologie tzv. samozhutnitelného betonu (SCC). SCC beton díky svým speciálně upraveným reologickým vlastnostem bez nadbytku záměsové vody nepotřebuje při svém ukládání do bednění žádné další zhutňování.

Documents

BibTex


@inbook{BUT54961,
 author="Rudolf {Hela} and Lenka {Bodnárová}",
 title="Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice",
 annote="Vzrůstající požadavky na kvalitu betonu, na užitné a technologické parametry vyžadují neustálé hledání nových možností jak zlepšit jeho vlastnosti. V současné době jsou navrhovány a vytvářeny betonové konstrukce parametrů, které by dříve nebyly dosažitelné. Tento přístup, který vhodně využívá tvarovatelnosti betonu v čerstvém stavu, však v praxi vede k potížím např. při nedostatečném zhutnění betonů s horší zpracovatelností nebo naopak segregace složek u silně ztekucených směsí. Nedostatečné nebo nevhodné zhutnění dokáže výrazně ovlivnit vlastnosti i optimálně navrženého betonu. Významnou možností, jak dosáhnout dobré zhutnitelnosti betonu při vyloučení negativních vlivů lidského činitele je technologie tzv. samozhutnitelného betonu (SCC). SCC beton díky svým speciálně upraveným reologickým vlastnostem bez nadbytku záměsové vody nepotřebuje při svém ukládání do bednění žádné další zhutňování.",
 address="Jaga group, v.o.s.",
 booktitle="Stavební ročenka 2002",
 chapter="54961",
 edition="Stavební ročenka 2002",
 howpublished="print",
 institution="Jaga group, v.o.s.",
 year="2002",
 month="january",
 pages="200--209",
 publisher="Jaga group, v.o.s.",
 type="book chapter"
}