Publication detail

Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic

Original Title

Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic

Czech Title

Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou porovnány dva možné způsoby rozepsání diferenčních rovnic reprezentujících lineární diskrétní systém s konstantními parametry. První ze způsobů je typický pro řešení diferenčních rovnic v matematice, druhý způsob se většinou používá v číslicovém zpracování signálů. V obou případech je pro řešení diferenčních rovnic použita jednostranná transformace Z a pro oba uvedené způsoby je porovnána Z transformace výstupního signálu.

Czech abstract

V příspěvku jsou porovnány dva možné způsoby rozepsání diferenčních rovnic reprezentujících lineární diskrétní systém s konstantními parametry. První ze způsobů je typický pro řešení diferenčních rovnic v matematice, druhý způsob se většinou používá v číslicovém zpracování signálů. V obou případech je pro řešení diferenčních rovnic použita jednostranná transformace Z a pro oba uvedené způsoby je porovnána Z transformace výstupního signálu.

BibTex


@inproceedings{BUT5121,
 author="Zdeněk {Smékal} and Petr {Sysel}",
 title="Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic",
 annote="V příspěvku jsou porovnány dva možné způsoby rozepsání diferenčních rovnic reprezentujících lineární diskrétní systém s konstantními parametry. První ze způsobů je typický pro řešení diferenčních rovnic v matematice, druhý způsob se většinou používá v číslicovém zpracování signálů. V obou případech je pro řešení diferenčních rovnic použita jednostranná transformace Z a pro oba uvedené způsoby je porovnána Z transformace výstupního signálu.",
 address="VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno",
 booktitle="Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky",
 chapter="5121",
 institution="VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno",
 year="2002",
 month="september",
 pages="62",
 publisher="VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno",
 type="conference paper"
}