Publication detail

Metodology of the finding of the mechanical parameters of the plasmatic layers of the corundum-baddeley ceramics EUCOR

JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., KUBÍČEK, J., BURŠA, J., FUIS, V., KOTEK, V., FILÍPEK, J., BUMBÁLEK, L., VLK, M., ČEPERA, M.

Original Title

Metodologie určování mechanických charakteristik plazmatických nástřiků korundovo-baddeleyitové keramiky EUCOR

Czech Title

Metodologie určování mechanických charakteristik plazmatických nástřiků korundovo-baddeleyitové keramiky EUCOR

English Title

Metodology of the finding of the mechanical parameters of the plasmatic layers of the corundum-baddeley ceramics EUCOR

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou určování mechanických charakteristik keramiky EUCOR pomocí řady měření.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou určování mechanických charakteristik keramiky EUCOR pomocí řady měření.

English abstract

The paper presents the problem of the finding the mechanical parameters of the EUCOR ceramics by a set of the different measuring.

Keywords

Ceramics EUCOR, mechanical parameters, measuring

RIV year

2002

Released

13.05.2002

Publisher

VUT FSI Brno

Location

Brno

ISBN

80-214-2109-6

Book

Inženýrská mechanika

Pages from

103

Pages to

104

Pages count

2

BibTex


@inproceedings{BUT5114,
 author="Přemysl {Janíček} and Františka {Pešlová} and Jaroslav {Kubíček} and Jiří {Burša} and Vladimír {Fuis} and Vladimír {Kotek} and Josef {Filípek} and Leoš {Bumbálek} and Miloš {Vlk} and Milan {Čepera}",
 title="Metodologie určování mechanických charakteristik plazmatických nástřiků korundovo-baddeleyitové keramiky EUCOR",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou určování mechanických charakteristik keramiky EUCOR pomocí řady měření.",
 address="VUT FSI Brno",
 booktitle="Inženýrská mechanika",
 chapter="5114",
 institution="VUT FSI Brno",
 year="2002",
 month="may",
 pages="103",
 publisher="VUT FSI Brno",
 type="conference paper"
}