Publication detail

Current gain controlled CCTA and its application in quadrature oscillator and direct frequency modulator

ŠOTNER, R. JEŘÁBEK, J. PROKOP, R. VRBA, K.

Original Title

Current gain controlled CCTA and its application in quadrature oscillator and direct frequency modulator

Czech Title

CCTA element s řízeným proudovým přenosem a jeho aplikace v kvadraturním oscilátoru a kmitočtovém modulátoru

English Title

Current gain controlled CCTA and its application in quadrature oscillator and direct frequency modulator

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

A modified conception of adjustable current conveyor transconductance amplifier (CCTA) and its interesting application in simple quadrature oscillator expandable for direct frequency modulation purposes, employing only four grounded passive elements is presented in this paper. It is quite simple solution for modern communication subsystem components. An electronic adjusting of the oscillation frequency is easily possible and control of condition of the oscillation is realized via only one grounded resistor. The characteristic equation, condition of oscillation and major parasitic influences of real active part are discussed. The verification includes PSpice simulation and measurement with the CCTA block formed by commercially available active elements

Czech abstract

Je zde popsána modifikovaná koncepce elektronicky nastavitelného elementu CCTA a jeho aplikace v kvadraturním oscilátoru, rozšířitelným a využitelným pro účely kmitočtové modulace. Obvod vyžaduje pouze čtyři pasivní prvky. Elektronické řízení oscilačního kmitočtu je jednoduše realizovatelné změnou proudového zesílení a řízení plnění oscilační podmínky je umožněno prostřednictvím zemněného rezistoru. Je provedena důkladná diskuze charakteristické rovnice, oscilační podmínky a podstatných parazitních projevů reálného aktivního prvku. Praktická ověření předpokladů zahrnují simulace v PSpice a měření s CCTA elementem formovaným za základě komerčně dostupných součástek.

English abstract

A modified conception of adjustable current conveyor transconductance amplifier (CCTA) and its interesting application in simple quadrature oscillator expandable for direct frequency modulation purposes, employing only four grounded passive elements is presented in this paper. It is quite simple solution for modern communication subsystem components. An electronic adjusting of the oscillation frequency is easily possible and control of condition of the oscillation is realized via only one grounded resistor. The characteristic equation, condition of oscillation and major parasitic influences of real active part are discussed. The verification includes PSpice simulation and measurement with the CCTA block formed by commercially available active elements

Keywords

Electronic adjusting, quadrature oscillator, controllable active element, CCTA

RIV year

2011

Released

11.04.2011

Publisher

SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI

Location

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY, DEPT OF ELECTROMAGNETIC FIELD, TECHNICKA 2, PRAHA, CZ-16627, CZECH REPUBLIC

Pages from

317

Pages to

326

Pages count

10

BibTex


@article{BUT50813,
 author="Roman {Šotner} and Jan {Jeřábek} and Roman {Prokop} and Kamil {Vrba}",
 title="Current gain controlled CCTA and its application in quadrature oscillator and direct frequency modulator",
 annote="A modified conception of adjustable current conveyor transconductance amplifier (CCTA) and its interesting application in simple quadrature oscillator expandable for direct frequency modulation purposes, employing only four grounded passive elements is presented in this paper. It is quite simple solution for modern communication subsystem components. An electronic adjusting of the oscillation frequency is easily possible and control of condition of the oscillation is realized via only one grounded resistor. The characteristic equation, condition of oscillation and major parasitic influences of real active part are discussed. The verification includes PSpice simulation and measurement with the CCTA block formed by commercially available active elements",
 address="SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI",
 chapter="50813",
 institution="SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI",
 journal="Radioengineering",
 number="1",
 volume="20",
 year="2011",
 month="april",
 pages="317--326",
 publisher="SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI",
 type="journal article"
}