Publication detail

Support of the self-work of Students in Physics

UHDEOVÁ, N., GRMELA, L., TOMÁNEK, P.

Original Title

Support of the self-work of Students in Physics

Czech Title

Podpora samostatné práce studentů ve fyzice

English Title

Support of the self-work of Students in Physics

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

According to the limited time range of physics in new perceptual plans of FEEC VUT that will be valid from the academic year 2002/2003, students have to self-study some parts. But they are not ready enough for the self-study in the first semester so they need special study texts to be suitably guided. The article is about the conception of the self-study and creation of the study texts that are created within the framework of University Development Fund Agency (UDFA) grant at the department of physics FEEC VUT.

Czech abstract

Vzhledem k omezenému časovému rozsahu fyziky v nových učebních plánech FEKT VUT, které budou platit od akademického roku 2002/2003, musejí studenti některé partie nastudovat samostatně. Na samostudium však v prvním semestru nejsou dostatečně připraveni, takže potřebují speciální učební texty, které by je vhodně vedly. Článek se zabývá koncepcí samostudia a tvorbou studijních textů, které vznikají v rámci grantu FRVŠ na Ústavu fyziky FEKT VUT.

English abstract

According to the limited time range of physics in new perceptual plans of FEEC VUT that will be valid from the academic year 2002/2003, students have to self-study some parts. But they are not ready enough for the self-study in the first semester so they need special study texts to be suitably guided. The article is about the conception of the self-study and creation of the study texts that are created within the framework of University Development Fund Agency (UDFA) grant at the department of physics FEEC VUT.

Keywords

Bolons declaration, teaching plan of Physics, text for the self-study

RIV year

2002

Released

05.06.2002

Publisher

Katoliket Universitet Leuven

Location

Leuven, Belgium

ISBN

90-5682-359-0

Book

Proceedings of the PTEE 2002 conference

Edition number

1

Pages from

P2

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT5070,
 author="Naděžda {Uhdeová} and Lubomír {Grmela} and Pavel {Tománek}",
 title="Support of the self-work of Students in Physics",
 annote="According to the limited time range of physics in new perceptual plans of FEEC VUT that will be valid from the academic year 2002/2003, students have to self-study some parts. But they are not ready enough for the self-study in the first semester so they need special study texts to be suitably guided. The article is about the conception of the self-study and creation of the study texts that are created within the framework of University Development Fund Agency (UDFA) grant at the department of physics FEEC VUT.",
 address="Katoliket Universitet Leuven",
 booktitle="Proceedings of the PTEE 2002 conference",
 chapter="5070",
 institution="Katoliket Universitet Leuven",
 year="2002",
 month="june",
 pages="P2",
 publisher="Katoliket Universitet Leuven",
 type="conference paper"
}