Publication detail

Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990

Czech Title

Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990

Language

cs

Original Abstract

Hlavním cílem příspěvku bylo přiblížit vývoj v oblasti úpravy daňových odpisů hmotného majetku v období od roku 1990 do roku 2010 včetně. Pro roky 1990 až 2009 byl brán v potaz právní stav platný a účinný k 31. 12. příslušného roku, pro rok 2010 pak právní stav platný a účinný ke 30. 6. Příspěvek se zabýval v obecnější rovině i základními prostředky daňové optimalizace, které se vážou k daňovým odpisům hmotného majetku. Stěžejním výstupem obsaženým v příspěvku je nejenom zhodnocení vlastní de lege lata úpravy, ale rovněž i vytvoření základu pro srovnání s právními úpravami jiných států.

Czech abstract

Hlavním cílem příspěvku bylo přiblížit vývoj v oblasti úpravy daňových odpisů hmotného majetku v období od roku 1990 do roku 2010 včetně. Pro roky 1990 až 2009 byl brán v potaz právní stav platný a účinný k 31. 12. příslušného roku, pro rok 2010 pak právní stav platný a účinný ke 30. 6. Příspěvek se zabýval v obecnější rovině i základními prostředky daňové optimalizace, které se vážou k daňovým odpisům hmotného majetku. Stěžejním výstupem obsaženým v příspěvku je nejenom zhodnocení vlastní de lege lata úpravy, ale rovněž i vytvoření základu pro srovnání s právními úpravami jiných států.

Documents

BibTex


@article{BUT50281,
  author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
  title="Daňové odpisy hmotného majetku v ČR: vývoj úpravy de lege lata od roku 1990",
  annote="Hlavním cílem příspěvku bylo přiblížit vývoj v oblasti úpravy daňových odpisů hmotného majetku v období od roku 1990 do roku 2010 včetně. Pro roky 1990 až 2009 byl brán v potaz právní stav platný a účinný k 31. 12. příslušného roku, pro rok 2010 pak právní stav platný a účinný ke 30. 6. Příspěvek se zabýval v obecnější rovině i základními prostředky daňové optimalizace, které se vážou k daňovým odpisům hmotného majetku. Stěžejním výstupem obsaženým v příspěvku je nejenom zhodnocení vlastní de lege lata úpravy, ale rovněž i vytvoření základu pro srovnání s právními úpravami jiných států.",
  address="Mendelova univerzita v Brně",
  chapter="50281",
  institution="Mendelova univerzita v Brně",
  journal="Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis",
  number="6",
  volume="58",
  year="2010",
  month="december",
  pages="79--92",
  publisher="Mendelova univerzita v Brně",
  type="journal article - other"
}