Publication detail

IMPACT OF THE CRITICAL FLOW ON CONDITIONS OF THE PRIMARY ELECTRON BEAM PASSAGE THROUGH THE DIFFERENTIALLY PUMPED CHAMBER.

Original Title

IMPACT OF THE CRITICAL FLOW ON CONDITIONS OF THE PRIMARY ELECTRON BEAM PASSAGE THROUGH THE DIFFERENTIALLY PUMPED CHAMBER.

Czech Title

IMPACT OF THE CRITICAL FLOW ON CONDITIONS OF THE PRIMARY ELECTRON BEAM PASSAGE THROUGH THE DIFFERENTIALLY PUMPED CHAMBER.

Language

cs

Original Abstract

Environmentální rastrovací elektronový mikroskop otevírá nové možnosti v oblasti zkoumání různých typů vzorků a jejich fází. Článek porovnává výsledky analýz čerpání plynu u vybraných tvarů diferenciálně čerpané komory pro vytváření vakua, pomocí systému využívajícího metodu konečných objemů.

Czech abstract

Environmentální rastrovací elektronový mikroskop otevírá nové možnosti v oblasti zkoumání různých typů vzorků a jejich fází. Článek porovnává výsledky analýz čerpání plynu u vybraných tvarů diferenciálně čerpané komory pro vytváření vakua, pomocí systému využívajícího metodu konečných objemů.

BibTex


@article{BUT49886,
 author="Jiří {Maxa} and Vilém {Neděla}",
 title="IMPACT OF THE CRITICAL FLOW ON CONDITIONS OF THE PRIMARY ELECTRON BEAM PASSAGE THROUGH THE DIFFERENTIALLY PUMPED CHAMBER.",
 annote="Environmentální rastrovací elektronový mikroskop otevírá nové možnosti v oblasti zkoumání různých typů vzorků a jejich fází. Článek porovnává výsledky analýz čerpání plynu u vybraných tvarů diferenciálně čerpané komory pro vytváření vakua, pomocí systému využívajícího metodu konečných objemů.",
 address="Publishing Group of University of Defence",
 chapter="49886",
 institution="Publishing Group of University of Defence",
 journal="Advances in Military Technology",
 number="1",
 volume="6",
 year="2011",
 month="june",
 pages="39--46",
 publisher="Publishing Group of University of Defence",
 type="journal article - other"
}