Publication detail

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

LISÝ, M. BALÁŠ, M. MOSKALÍK, J. KOHOUT, P. SKÁLA, Z.

Original Title

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

Czech Title

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňování. Stěžejní část příspěvku se věnuje dosavadním zkušenostem s využitím plynu v kogenerační jednotce. Nejprve je popsána celá technologie, tj. zplyňovač, modifikovaná čisticí trať a kogenerační jednotka včetně specifik připojovací části. Pozornost je také věnována vzájemným vztahům mezi jednotlivými komponenty a jejich regulaci kvůli dosažení teplotní a tlakové stability. Závěrem jsou zhodnoceny doposud provedené ověřovací experimenty s důrazem na problematické záležitosti jako například regulace motoru, regulace průtoku a tlaku plynu nebo problém s hliníkovou korozí.

Czech abstract

Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňování. Stěžejní část příspěvku se věnuje dosavadním zkušenostem s využitím plynu v kogenerační jednotce. Nejprve je popsána celá technologie, tj. zplyňovač, modifikovaná čisticí trať a kogenerační jednotka včetně specifik připojovací části. Pozornost je také věnována vzájemným vztahům mezi jednotlivými komponenty a jejich regulaci kvůli dosažení teplotní a tlakové stability. Závěrem jsou zhodnoceny doposud provedené ověřovací experimenty s důrazem na problematické záležitosti jako například regulace motoru, regulace průtoku a tlaku plynu nebo problém s hliníkovou korozí.

Documents

BibTex


@article{BUT49716,
 author="Martin {Lisý} and Marek {Baláš} and Jiří {Moskalík} and Přemysl {Kohout} and Zdeněk {Skála}",
 title="Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů",
 annote="Tento příspěvek v úvodu shrnuje obecné možnosti kogenerace v návaznosti na technologii atmosférického fluidního zplyňování.
Stěžejní část příspěvku se věnuje dosavadním zkušenostem s využitím plynu v kogenerační jednotce. Nejprve je popsána celá technologie, tj. zplyňovač, modifikovaná čisticí trať a kogenerační jednotka včetně specifik připojovací části. Pozornost je také věnována vzájemným vztahům mezi jednotlivými komponenty a jejich regulaci kvůli dosažení teplotní a tlakové stability.
Závěrem jsou zhodnoceny doposud provedené ověřovací experimenty s důrazem na problematické záležitosti jako například regulace motoru, regulace průtoku a tlaku plynu nebo problém s hliníkovou korozí.",
 address="Teplárenské sdružení ČR",
 chapter="49716",
 institution="Teplárenské sdružení ČR",
 journal="3T - Teplo, Technika, Teplárenství",
 number="1",
 volume="19",
 year="2009",
 month="february",
 pages="8--13",
 publisher="Teplárenské sdružení ČR",
 type="journal article - other"
}