Publication detail

Analyzátor toxicity pesticidů

Original Title

Analyzátor toxicity pesticidů

Czech Title

Analyzátor toxicity pesticidů

Language

cs

Original Abstract

Problém detekce toxicity pesticidů je vážný hlavně z hlediska ceny jedné analýzy (minimálně 1 000 Kč) a možnosti rychlého stanovení koncentrace přímo v polních podmínkách. Protože je cena jedné analýzy vysoká a analýzu je nutno provádět v laboratoři, je časový odstup mezi odběrem vzorku a samotnou analýzou velký (1 až 5 dní). Množství odebraných vzorků a jejich provedených analýz je velmi malé a pravděpodobnost nalezení pozitivního vzorku nízká. V roce 1999 bylo provedeno v jihomoravském kraji cca 400 odběrů vzorků dle vyhlášky, přičemž pozitivních nálezů bylo méně než 10. Kontrola je tedy velmi neefektivní.Příspěvek ukazuje první zkušenosti s přenosným analyzátorem toxicity organofosforových pesticidů. Analýza provedená tímto přístrojem je finančně a časově nenáročná. Cena jedné analýzy je do 300 Kč. Analýza může být provedena do 30 minut. Předpokládáme, že přístroj umožní efektivní prescreening vzorků přímo v místě odběru nebo laboratoři. Plná klasická analýza bude provedena pouze u pozitivních nálezů.

Czech abstract

Problém detekce toxicity pesticidů je vážný hlavně z hlediska ceny jedné analýzy (minimálně 1 000 Kč) a možnosti rychlého stanovení koncentrace přímo v polních podmínkách. Protože je cena jedné analýzy vysoká a analýzu je nutno provádět v laboratoři, je časový odstup mezi odběrem vzorku a samotnou analýzou velký (1 až 5 dní). Množství odebraných vzorků a jejich provedených analýz je velmi malé a pravděpodobnost nalezení pozitivního vzorku nízká. V roce 1999 bylo provedeno v jihomoravském kraji cca 400 odběrů vzorků dle vyhlášky, přičemž pozitivních nálezů bylo méně než 10. Kontrola je tedy velmi neefektivní.Příspěvek ukazuje první zkušenosti s přenosným analyzátorem toxicity organofosforových pesticidů. Analýza provedená tímto přístrojem je finančně a časově nenáročná. Cena jedné analýzy je do 300 Kč. Analýza může být provedena do 30 minut. Předpokládáme, že přístroj umožní efektivní prescreening vzorků přímo v místě odběru nebo laboratoři. Plná klasická analýza bude provedena pouze u pozitivních nálezů.

BibTex


@inproceedings{BUT4945,
 author="Jan {Krejčí} and Radimír {Vrba} and Jiří {Háze} and Lukáš {Fujcik} and Michal {Skočdopole} and Luboš {Jakubka}",
 title="Analyzátor toxicity pesticidů",
 annote="Problém detekce toxicity pesticidů je vážný hlavně z hlediska ceny jedné analýzy (minimálně 1 000 Kč) a možnosti rychlého stanovení koncentrace přímo v polních podmínkách. Protože je cena jedné analýzy vysoká a analýzu je nutno provádět v laboratoři, je časový odstup mezi odběrem vzorku a samotnou analýzou velký (1 až 5 dní). Množství odebraných vzorků a jejich provedených analýz je velmi malé a pravděpodobnost nalezení pozitivního vzorku nízká. V roce 1999 bylo provedeno v jihomoravském kraji cca 400 odběrů vzorků dle vyhlášky, přičemž pozitivních nálezů bylo méně než 10. Kontrola je tedy velmi neefektivní.Příspěvek ukazuje první zkušenosti s přenosným analyzátorem toxicity organofosforových pesticidů. Analýza provedená tímto přístrojem je finančně a časově nenáročná. Cena jedné analýzy je do 300 Kč. Analýza může být provedena do 30 minut. Předpokládáme, že přístroj umožní efektivní prescreening vzorků přímo v místě odběru nebo laboratoři. Plná klasická analýza bude provedena pouze u pozitivních nálezů.",
 address="Vodní zdoje s.r.o. Ekomonitor",
 booktitle="Sborník pracovní konference Ekotoxikologické biotesty 1",
 chapter="4945",
 institution="Vodní zdoje s.r.o. Ekomonitor",
 year="2002",
 month="january",
 pages="179",
 publisher="Vodní zdoje s.r.o. Ekomonitor",
 type="conference paper"
}