Publication detail

Stock Market Decision Machine

DOSTÁL, P. RAIS, K.

Original Title

Stock Market Decision Machine

Czech Title

Burza a rozhodování

English Title

Stock Market Decision Machine

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article deals with the build up of the stock market decision making machine that can improve prediction accuracy. It uses fundamental, psychological and technical analyses together with simulation and other methods. The case study is mentioned where the evaluation of inputs is presented.

Czech abstract

Článek pojednává o tvorbě rozhodovacího nástroje na kapitálovém trhu za účelem zvýšení přesnosti predikce. Používá fundamentální, psychologické a technické analýzy společně se simulacemi a ostatními metodami. Případové studie jsou zmíněny, kde je prezentováno vyhodnocení vstupů.

English abstract

The article deals with the build up of the stock market decision making machine that can improve prediction accuracy. It uses fundamental, psychological and technical analyses together with simulation and other methods. The case study is mentioned where the evaluation of inputs is presented.

Keywords

Stock market, decision making, fundamental analyses, psychological analyses, technical analyses, model, PC program

RIV year

2009

Released

24.06.2009

Publisher

IIF USA

Location

USA

Pages from

171

Pages to

171

Pages count

5

BibTex


@article{BUT48922,
 author="Petr {Dostál} and Karel {Rais}",
 title="Stock Market Decision Machine",
 annote="The article deals with the build up of the stock market decision making machine that can improve prediction accuracy. It uses fundamental, psychological and technical analyses together with simulation and other methods. The case study is mentioned where the evaluation of inputs is presented.",
 address="IIF USA",
 chapter="48922",
 institution="IIF USA",
 journal="International Symposium on Forecasting",
 number="1",
 volume="První",
 year="2009",
 month="june",
 pages="171--171",
 publisher="IIF USA",
 type="journal article"
}