Publication detail

Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí

Original Title

Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí

Czech Title

Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsána linearizace obecných nelineárních vztahů pro optimalizaci návrhu podélné výztuže železobetonových rámů, která byla publikována v předchozím článku. Je ukázána možnost aplikace lineárního programování pro řešení této nelineární úlohy. Funkčnost tohoto postupu je prokázána na příkladu návrhu podélné výztuže rovinného rámu.

Czech abstract

V článku je popsána linearizace obecných nelineárních vztahů pro optimalizaci návrhu podélné výztuže železobetonových rámů, která byla publikována v předchozím článku. Je ukázána možnost aplikace lineárního programování pro řešení této nelineární úlohy. Funkčnost tohoto postupu je prokázána na příkladu návrhu podélné výztuže rovinného rámu.

BibTex


@article{BUT48911,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and František {Girgle} and Martin {Zlámal}",
 title="Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí",
 annote="V článku je popsána linearizace obecných nelineárních vztahů pro optimalizaci návrhu podélné výztuže železobetonových rámů, která byla publikována v předchozím článku. Je ukázána možnost aplikace lineárního programování pro řešení této nelineární úlohy. Funkčnost tohoto postupu je prokázána na příkladu návrhu podélné výztuže rovinného rámu.",
 chapter="48911",
 journal="Stavební obzor",
 number="8",
 volume="19",
 year="2010",
 month="october",
 pages="229--233",
 type="journal article - other"
}