Publication detail

Statistical Analysis of the Nerve Fiber Layer in Color Digital Images of the Retina

KOLÁŘ, R. ČERNOŠEK, P. JAN, J. KUBĚNA, T.

Original Title

Statistická analýza vrstvy nervových vláken v barevných digitálních snímcích sítnice

Czech Title

Statistická analýza vrstvy nervových vláken v barevných digitálních snímcích sítnice

English Title

Statistical Analysis of the Nerve Fiber Layer in Color Digital Images of the Retina

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tématem článku je sdělení o výsledcích analýzy vrstvy nervových vláken v barevných digitálních obrazech sítnice. Do studie je zařazeno 11 očí (9 pacientů) se zřetelnými fokálními výpadky vrstvy nervových vláken sítnice. Kontrolní skupinu tvoří 14 očí (7 pacientů). Jsou navrženy a vyhodnoceny základní statistické parametry, pomocí kterých lze výpadek ve vrstvě nervových vláken odlišit od neporušené vrstvy nervových vláken. Práce je zaměřena především na detekci fokálních výpadků.

Czech abstract

Tématem článku je sdělení o výsledcích analýzy vrstvy nervových vláken v barevných digitálních obrazech sítnice. Do studie je zařazeno 11 očí (9 pacientů) se zřetelnými fokálními výpadky vrstvy nervových vláken sítnice. Kontrolní skupinu tvoří 14 očí (7 pacientů). Jsou navrženy a vyhodnoceny základní statistické parametry, pomocí kterých lze výpadek ve vrstvě nervových vláken odlišit od neporušené vrstvy nervových vláken. Práce je zaměřena především na detekci fokálních výpadků.

English abstract

The topic of the article is to inform about the analysis of the nerve fiber layer in color digital images of the retina. The study group consists of 11 eyes (9 patients) with marked focal losses in the nerve fiber layer of the retina. The control group consists of 14 eyes (7 patients). The basic statistical parameters, which may distinguish the loss in the nerve fiber layer from the healthy nerve fiber layer, are suggested and evaluated. The study is focused particularly to detect the focal losses.

Keywords

nerve fiber layer, glaucoma, computer densitometry, statistical analysis

RIV year

2009

Released

01.02.2009

Pages from

53

Pages to

58

Pages count

6

BibTex


@article{BUT48071,
 author="Radim {Kolář} and Pavel {Černošek} and Jiří {Jan} and Tomáš {Kuběna}",
 title="Statistická analýza vrstvy nervových vláken v barevných digitálních snímcích sítnice",
 annote="Tématem článku je sdělení o výsledcích analýzy vrstvy nervových vláken v barevných digitálních obrazech sítnice. Do studie je zařazeno 11 očí (9 pacientů) se zřetelnými fokálními výpadky vrstvy nervových vláken sítnice. Kontrolní skupinu tvoří 14 očí (7 pacientů). Jsou navrženy a vyhodnoceny základní statistické parametry, pomocí kterých lze výpadek ve vrstvě nervových vláken odlišit od neporušené vrstvy nervových vláken. Práce je zaměřena především na detekci fokálních výpadků.",
 chapter="48071",
 journal="Česká a slovenská oftalmologie",
 number="2",
 volume="65",
 year="2009",
 month="february",
 pages="53--58",
 type="journal article"
}