Publication detail

DECISION MAKING FOR CLOSING BRANCH OF BANK: A SIMULATION MODEL

DOSTÁL, P. KRATOCHVÍL, O.

Original Title

DECISION MAKING FOR CLOSING BRANCH OF BANK: A SIMULATION MODEL

Czech Title

Rozhodování o uzavření banky: Simulační model

English Title

DECISION MAKING FOR CLOSING BRANCH OF BANK: A SIMULATION MODEL

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article deals with the method of simulation as a support for decision making. The two dimensional partial differential equations and fuzzy logic theory are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the case study deals with simulations leads to close of a branch of the bank to reduce the costs.

Czech abstract

Článek pojednává o metodě simulace jako podpory pro rozhodování. Je využito dvoudimenizionální parciální diferenciální rovnice a teorie fuzzy logiky. Nejdříve je zmíněna teroie, potom tvorba modelu a případová studie simulace vedoucí k rozhodnutí uzavření banky z důvodu snížení nákladů.

English abstract

The article deals with the method of simulation as a support for decision making. The two dimensional partial differential equations and fuzzy logic theory are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the case study deals with simulations leads to close of a branch of the bank to reduce the costs.

Keywords

judgmental forecasting, bank sector, simulation model, decision making process, closing the bank

RIV year

2010

Released

21.06.2010

Publisher

International Institute of Forecaster s

Location

USA

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT48051,
 author="Petr {Dostál} and Oldřich {Kratochvíl}",
 title="DECISION MAKING FOR CLOSING BRANCH OF BANK: A SIMULATION MODEL",
 annote="The article deals with the method of simulation as a support for decision making. The two dimensional partial differential equations and fuzzy logic theory are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the case study deals with simulations leads to close of a branch of the bank to reduce the costs.",
 address="International Institute of Forecaster s",
 chapter="48051",
 institution="International Institute of Forecaster s",
 journal="International Symposium on Forecasting",
 number="1",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="june",
 pages="1--6",
 publisher="International Institute of Forecaster s",
 type="journal article"
}