Publication detail

Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví

KLEDUS, R.

Original Title

Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví

Czech Title

Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví

Language

cs

Original Abstract

Znalecké oceňování majetku prováděné v rámci znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady představuje odvětví znalecké činnosti s největší potřebou znaleckých posudků. V práci je řešena problémová situace (nestandardní stav) v oceňovacím znalectví, který spočívá v nepřesném vymezení charakteru oceňovacích problémů. Oceňovací metody pro tržní oceňování majetku jsou v některých případech interpretovány jako metody simulující rozhodovací procesy účastníků trhu. Takovéto vymezení se však jeví jako zavádějící. Modelování subjektivního rozhodování účastníků trhu lze obecně považovat za značně obtížné, takže toto vymezení může vzbuzovat pochybnosti o možnostech objektivního oceňování majetku. Zároveň se tím ukazuje i neujasněnost ve vymezení oceňovacích problémů. Práce se zabývá systémovým vymezením oceňovacích problémů a dále systémovým vymezením trhů, umožňující mj. uplatňovat systémový přístup při analýze tržních informací potřebných pro oceňování.

Czech abstract

Znalecké oceňování majetku prováděné v rámci znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady představuje odvětví znalecké činnosti s největší potřebou znaleckých posudků. V práci je řešena problémová situace (nestandardní stav) v oceňovacím znalectví, který spočívá v nepřesném vymezení charakteru oceňovacích problémů. Oceňovací metody pro tržní oceňování majetku jsou v některých případech interpretovány jako metody simulující rozhodovací procesy účastníků trhu. Takovéto vymezení se však jeví jako zavádějící. Modelování subjektivního rozhodování účastníků trhu lze obecně považovat za značně obtížné, takže toto vymezení může vzbuzovat pochybnosti o možnostech objektivního oceňování majetku. Zároveň se tím ukazuje i neujasněnost ve vymezení oceňovacích problémů. Práce se zabývá systémovým vymezením oceňovacích problémů a dále systémovým vymezením trhů, umožňující mj. uplatňovat systémový přístup při analýze tržních informací potřebných pro oceňování.

Documents

BibTex


@article{BUT47626,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví",
 annote="Znalecké oceňování majetku prováděné v rámci znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady představuje odvětví znalecké činnosti s největší potřebou znaleckých posudků. V práci je řešena problémová situace (nestandardní stav) v oceňovacím znalectví, který spočívá v nepřesném vymezení charakteru oceňovacích problémů. Oceňovací metody pro tržní oceňování majetku jsou v některých případech interpretovány jako metody simulující rozhodovací procesy účastníků trhu. Takovéto vymezení se však jeví jako zavádějící. Modelování subjektivního rozhodování účastníků trhu lze obecně považovat za značně obtížné, takže toto vymezení může
vzbuzovat pochybnosti o možnostech objektivního oceňování majetku. Zároveň se tím ukazuje i neujasněnost ve vymezení oceňovacích problémů. Práce se zabývá systémovým vymezením oceňovacích problémů a dále systémovým vymezením trhů, umožňující mj. uplatňovat systémový přístup při analýze tržních informací potřebných pro oceňování.",
 chapter="47626",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="2",
 volume="20",
 year="2009",
 month="september",
 pages="115--132",
 type="journal article - other"
}