Publication detail

Eulerian-Lagrangian computational model for traffic induced flow field and turbulence inside a vehicle tunnel, Inženýrská mechanika

Katolický J, Jícha M

Original Title

Eulerian-Lagrangian computational model for traffic induced flow field and turbulence inside a vehicle tunnel, Inženýrská mechanika

English Title

Eulerian-Lagrangian computational model for traffic induced flow field and turbulence inside a vehicle tunnel, Inženýrská mechanika

Type

journal article - other

Language

en

Original Abstract

V příspěvku je prezentován Eulerův-Lagrangeův výpočtový model turbulentního proudění v dopravním tunelu zahrnující proudění a turbulenci indukovanou pohybem automobilů. Výpočet spojité fáze (vzduchu), založeny na Eulerově přístupu, byl prováděn pomocí CFD programu STAR_CD. Řešení "diskrétní fáze" (automobilů) vychází z modifikace Lagrangeova přístupu pro dvou fázové proudění. Turbulence indukovaná pohybem automobilů je do řešení zahrnuta přes dodatečné zdroje do rovnice pro kinetickou energii turbulence. V příspěvku jsou uvedeny výsledky ukazující závislost průtoku vzduchu tunelem na hustotě provozu, rychlosti automobilů a délce tunelu.

English abstract

V příspěvku je prezentován Eulerův-Lagrangeův výpočtový model turbulentního proudění v dopravním tunelu zahrnující proudění a turbulenci indukovanou pohybem automobilů. Výpočet spojité fáze (vzduchu), založeny na Eulerově přístupu, byl prováděn pomocí CFD programu STAR_CD. Řešení "diskrétní fáze" (automobilů) vychází z modifikace Lagrangeova přístupu pro dvou fázové proudění. Turbulence indukovaná pohybem automobilů je do řešení zahrnuta přes dodatečné zdroje do rovnice pro kinetickou energii turbulence. V příspěvku jsou uvedeny výsledky ukazující závislost průtoku vzduchu tunelem na hustotě provozu, rychlosti automobilů a délce tunelu.

Keywords

road tunnel, traffic induced flow and turbulence, CFD modeling, Eulerian-Lagrangian approach

Released

29.02.2000

Pages from

71

Pages to

78

Pages count

8

Documents

BibTex


@article{BUT46685,
 author="Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha}",
 title="Eulerian-Lagrangian computational model for traffic induced flow field and turbulence inside a vehicle tunnel, Inženýrská mechanika",
 annote="V příspěvku je prezentován Eulerův-Lagrangeův výpočtový model turbulentního proudění v dopravním tunelu zahrnující proudění a turbulenci indukovanou pohybem automobilů. Výpočet spojité fáze (vzduchu), založeny na Eulerově přístupu, byl prováděn pomocí CFD programu STAR_CD. Řešení "diskrétní fáze" (automobilů) vychází z modifikace Lagrangeova přístupu pro dvou fázové proudění. Turbulence indukovaná pohybem automobilů je do řešení zahrnuta přes dodatečné zdroje do rovnice pro kinetickou energii turbulence. V příspěvku jsou uvedeny výsledky ukazující závislost průtoku vzduchu tunelem na hustotě provozu, rychlosti automobilů a délce tunelu.",
 chapter="46685",
 journal="Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics",
 number="7",
 volume="2000",
 year="2000",
 month="february",
 pages="71--78",
 type="journal article - other"
}