Publication detail

Přesné měření maleho střídavého napětí

HORSKÁ, J. HAVRÁNEK, Z. HORSKÝ, J.

Original Title

Přesné měření maleho střídavého napětí

Czech Title

Přesné měření maleho střídavého napětí

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá rozborem návrhu velmi přesného zesilovače pro použití v metrologii pro měření nízkých střídavých napětí v širokém kmitočtovém rozsahu. Vstupní napěťový signál o velikosti 1 mVrms v kmitočtovém pásmu od stejnosměrného signálu až do 1 MHz je zesílen na požadovanou hodnotu pro termočlánek. Minimální přesnost 100 ppm. Zesilovač je navrhován pro využití při kalibraci střídavých voltmetrů měřících velmi malá napětí.

Czech abstract

Článek se zabývá rozborem návrhu velmi přesného zesilovače pro použití v metrologii pro měření nízkých střídavých napětí v širokém kmitočtovém rozsahu. Vstupní napěťový signál o velikosti 1 mVrms v kmitočtovém pásmu od stejnosměrného signálu až do 1 MHz je zesílen na požadovanou hodnotu pro termočlánek. Minimální přesnost 100 ppm. Zesilovač je navrhován pro využití při kalibraci střídavých voltmetrů měřících velmi malá napětí.

Documents

BibTex


@article{BUT45813,
 author="Jana {Horská} and Zdeněk {Havránek} and Jiří {Horský}",
 title="Přesné měření maleho střídavého napětí",
 annote="Článek se zabývá rozborem návrhu velmi přesného zesilovače pro použití v metrologii pro měření nízkých střídavých napětí v širokém kmitočtovém rozsahu. Vstupní napěťový signál o velikosti 1 mVrms v kmitočtovém pásmu od stejnosměrného signálu až do 1 MHz je zesílen na požadovanou hodnotu pro termočlánek. Minimální přesnost 100 ppm. Zesilovač je navrhován pro využití při kalibraci střídavých voltmetrů měřících velmi malá napětí.",
 address="Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
 chapter="45813",
 institution="Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
 number="3",
 volume="14",
 year="2005",
 month="september",
 pages="13--16",
 publisher="Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví",
 type="journal article - other"
}