Publication detail

Využití bezkontaktních optických snímačů pro rekonstrukci pohybu automobilu

PORTEŠ, P. KLEDUS, R.

Original Title

Využití bezkontaktních optických snímačů pro rekonstrukci pohybu automobilu

Czech Title

Využití bezkontaktních optických snímačů pro rekonstrukci pohybu automobilu

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou prezentovány výsledky prací, jejichž cílem bylo, na základě změřených signálů, získat co nejúplnější informaci o pohybu vozidla. Důraz byl kladen zejména na rekonstrukci polohy karosérie vozidla v prostoru, úhlů směrových úchylek na nápravách a v těžišti, podélného a příčného zrychlení. Rovněž byla z pohybu vozidla odvozena směrová charakteristika pneumatik zadní nápravy. Prezentovány jsou výpočty založené na zpracování výstupních veličin z optických snímačů od firmy CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH. Snímače zrychlení a úhlových rychlostí jsou využity pro verifikaci výsledků výpočtů. Pro analýzy byly využity signály naměřené při manévru osobního automobilu na zkušební dráze uspořádané podle podmínek normy ISO/WD 3881-2.

Czech abstract

V příspěvku jsou prezentovány výsledky prací, jejichž cílem bylo, na základě změřených signálů, získat co nejúplnější informaci o pohybu vozidla. Důraz byl kladen zejména na rekonstrukci polohy karosérie vozidla v prostoru, úhlů směrových úchylek na nápravách a v těžišti, podélného a příčného zrychlení. Rovněž byla z pohybu vozidla odvozena směrová charakteristika pneumatik zadní nápravy. Prezentovány jsou výpočty založené na zpracování výstupních veličin z optických snímačů od firmy CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH. Snímače zrychlení a úhlových rychlostí jsou využity pro verifikaci výsledků výpočtů. Pro analýzy byly využity signály naměřené při manévru osobního automobilu na zkušební dráze uspořádané podle podmínek normy ISO/WD 3881-2.

Documents

BibTex


@article{BUT45445,
 author="Petr {Porteš} and Robert {Kledus}",
 title="Využití bezkontaktních optických snímačů pro rekonstrukci pohybu automobilu",
 annote="V příspěvku jsou prezentovány výsledky prací, jejichž cílem bylo, na základě změřených signálů, získat co nejúplnější informaci o pohybu vozidla. Důraz byl kladen zejména na rekonstrukci polohy karosérie vozidla v prostoru, úhlů směrových úchylek na nápravách a v těžišti, podélného a příčného zrychlení. Rovněž byla z pohybu vozidla odvozena směrová charakteristika pneumatik zadní nápravy. Prezentovány jsou výpočty založené na zpracování výstupních veličin z optických snímačů od firmy CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH. Snímače zrychlení a úhlových rychlostí jsou využity pro verifikaci výsledků výpočtů. Pro analýzy byly využity signály naměřené při manévru osobního automobilu na zkušební dráze uspořádané podle podmínek normy ISO/WD 3881-2.",
 chapter="45445",
 journal="Engineering Mechanics",
 number="1",
 volume="11",
 year="2004",
 month="january",
 pages="67--79",
 type="journal article - other"
}