Publication detail

Provázanost podniků se školstvím v oblasti CAx a PDM.

Original Title

Provázanost podniků se školstvím v oblasti CAx a PDM.

Czech Title

Provázanost podniků se školstvím v oblasti CAx a PDM.

Language

cs

Original Abstract

V současné době školy dokáží čím dál více reagovat na tento trend, ale jen některé dokáží reagovat s potřebnou pružností na rychlost změn ve světovém trendu. Dnes již například naprosto nestačí jen čistá výuka AutoCADu ve 2D, ale je nutná i výuka systémů pracující metodou EPD a především zavést systémy na sebe navazujících kursů procházejícími jako nit celým studiem. Tuto problematiku není možné zvládnout za jeden či dva semestry, ale studenti ji musí - jak se říká - „dostat do krve“ a poznat do hloubky. Musí být schopni se v podniku účastnit řešení problémů nejen zavádění daných systémů, ale řešit i jejich další rozvoj. Zavádění IT ve výrobním podniku je proces, který probíhá neustále na pozadí životního cyklu výrobku a musí pružně reagovat na změny těchto cyklů.

Czech abstract

V současné době školy dokáží čím dál více reagovat na tento trend, ale jen některé dokáží reagovat s potřebnou pružností na rychlost změn ve světovém trendu. Dnes již například naprosto nestačí jen čistá výuka AutoCADu ve 2D, ale je nutná i výuka systémů pracující metodou EPD a především zavést systémy na sebe navazujících kursů procházejícími jako nit celým studiem. Tuto problematiku není možné zvládnout za jeden či dva semestry, ale studenti ji musí - jak se říká - „dostat do krve“ a poznat do hloubky. Musí být schopni se v podniku účastnit řešení problémů nejen zavádění daných systémů, ale řešit i jejich další rozvoj. Zavádění IT ve výrobním podniku je proces, který probíhá neustále na pozadí životního cyklu výrobku a musí pružně reagovat na změny těchto cyklů.

BibTex


@article{BUT45389,
 author="Jiří {Maxa}",
 title="Provázanost podniků se školstvím v oblasti CAx a PDM.",
 annote="V současné době školy dokáží čím dál více reagovat na tento trend, ale jen některé dokáží reagovat s potřebnou pružností na rychlost změn ve světovém trendu. Dnes již například naprosto nestačí jen čistá výuka AutoCADu ve 2D, ale je nutná i výuka systémů pracující metodou EPD a především zavést systémy na sebe navazujících kursů procházejícími jako nit celým studiem. Tuto problematiku není možné zvládnout za jeden či dva semestry, ale studenti ji musí - jak se říká - „dostat do krve“ a poznat do hloubky. Musí být schopni se v podniku účastnit řešení problémů nejen zavádění daných systémů, ale řešit i jejich další rozvoj. Zavádění IT ve výrobním podniku je proces, který probíhá neustále na pozadí životního cyklu výrobku a musí pružně reagovat na změny těchto cyklů.",
 address="MM průmyslové spektrum",
 chapter="45389",
 institution="MM průmyslové spektrum",
 journal="MM Průmyslové spektrum",
 number="1",
 volume="2004",
 year="2004",
 month="february",
 pages="58",
 publisher="MM průmyslové spektrum",
 type="journal article"
}