Publication detail

Návrh dvoukanálové půlpásmové banky číslicových filtrů s použitím optimalizačních metod

Original Title

Návrh dvoukanálové půlpásmové banky číslicových filtrů s použitím optimalizačních metod

Czech Title

Návrh dvoukanálové půlpásmové banky číslicových filtrů s použitím optimalizačních metod

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o optimalizaci kriteriální funkce dvoukanálové banky číslicových filtrů s perfektní rekonstrukcí (PR) s omezujícím podmínkami, které jsou dány požadovaným kmitočtovým zpracováním vstupního signálu. Banka číslicových filtrů je odvozena ze základního filtru typu dolní propusti s přenosovou funkcí H0(z), který definuje výchozí impulzní charakteristiku a zároveň určuje vlastnosti celé banky. Funkčnost a univerzálnost daného přístupu optimálního návrhu je demonstrována na několika typických příkladech. K volbě správně podmíněných počátečních podmínek optimalizace jsou použity genetické algoritmy. Dvoukanálové a vícekanálové banky číslicových filtrů mají časté využití zvláště v telekomunikacích při kompresi signálu nebo jeho extrakci ze šumu, ve sdělovací technice, v biomedicíně apod. Tyto banky filtrů jsou mnohdy spojovány s waveletovou transformací, která přímo definuje jednotlivé impulzní charakteristiky číslicových filtrů v bance. Náš přístup je více obecný, kdy pomocí optimalizačního procesu stanovíme jednotlivé impulzní charakteristiky dílčích filtrů v bance.

Czech abstract

Článek pojednává o optimalizaci kriteriální funkce dvoukanálové banky číslicových filtrů s perfektní rekonstrukcí (PR) s omezujícím podmínkami, které jsou dány požadovaným kmitočtovým zpracováním vstupního signálu. Banka číslicových filtrů je odvozena ze základního filtru typu dolní propusti s přenosovou funkcí H0(z), který definuje výchozí impulzní charakteristiku a zároveň určuje vlastnosti celé banky. Funkčnost a univerzálnost daného přístupu optimálního návrhu je demonstrována na několika typických příkladech. K volbě správně podmíněných počátečních podmínek optimalizace jsou použity genetické algoritmy. Dvoukanálové a vícekanálové banky číslicových filtrů mají časté využití zvláště v telekomunikacích při kompresi signálu nebo jeho extrakci ze šumu, ve sdělovací technice, v biomedicíně apod. Tyto banky filtrů jsou mnohdy spojovány s waveletovou transformací, která přímo definuje jednotlivé impulzní charakteristiky číslicových filtrů v bance. Náš přístup je více obecný, kdy pomocí optimalizačního procesu stanovíme jednotlivé impulzní charakteristiky dílčích filtrů v bance.

BibTex


@article{BUT43396,
 author="Zdeněk {Smékal} and Eva {Gescheidtová} and Radek {Kubásek} and Karel {Bartušek}",
 title="Návrh dvoukanálové půlpásmové banky číslicových filtrů s použitím optimalizačních metod",
 annote="Článek pojednává o optimalizaci kriteriální funkce dvoukanálové banky číslicových filtrů s perfektní rekonstrukcí (PR) s omezujícím podmínkami, které jsou dány požadovaným kmitočtovým zpracováním vstupního signálu. Banka číslicových filtrů je odvozena ze základního filtru typu dolní propusti s přenosovou funkcí H0(z), který definuje výchozí impulzní charakteristiku a zároveň určuje vlastnosti celé banky. Funkčnost a univerzálnost daného přístupu optimálního návrhu je demonstrována na několika typických příkladech. K volbě správně podmíněných počátečních podmínek optimalizace jsou použity genetické algoritmy. Dvoukanálové a vícekanálové banky číslicových filtrů mají časté využití zvláště v telekomunikacích při kompresi signálu nebo jeho extrakci ze šumu, ve sdělovací technice, v biomedicíně apod. Tyto banky filtrů jsou mnohdy spojovány s waveletovou transformací, která přímo definuje jednotlivé impulzní charakteristiky číslicových filtrů v bance. Náš přístup je více obecný, kdy pomocí optimalizačního procesu stanovíme jednotlivé impulzní charakteristiky dílčích filtrů v bance.",
 chapter="43396",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="10",
 volume="2006",
 year="2006",
 month="october",
 pages="1",
 type="journal article - other"
}